.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Radzanowo, gm.
Radzanowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7214
Powierzchnia: 104.32 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5455
Liczba wydanych kart: 2269
 41.59%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie, ul. Szkolna 3 1909 802 802 793 42.01
2 Remiza OSP w Woźnikach 643 219 219 216 34.06
3 Szkoła Podstawowa w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25 2052 922 922 911 44.93
4 Szkoła Podstawowa w Ciółkówku 851 326 326 324 38.31
=   5455  2269  2269  2244  41.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca