.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Nowy Duninów, gm.
Nowy Duninów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3889
Powierzchnia: 144.79 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3021
Liczba wydanych kart: 1213
 40.15%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie, ul. Gostynińska 1 1477 654 654 647 44.28
2 Szkoła Podstawowa w Lipiankach, 09-505 Nowy Duninów 291 75 75 75 25.77
3 Szkoła Podstawowa w Soczewce, 09-506 Soczewka 1253 484 484 479 38.63
=   3021  1213  1213  1201  40.15 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca