.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Mała Wieś, gm.
Mała Wieś, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6506
Powierzchnia: 108.91 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4983
Liczba wydanych kart: 1767
 35.46%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Podgórzu 1011 407 406 403 40.26
2 Gimnazjum w Małej Wsi, ul.Kochanowskiego 2161 788 788 775 36.46
3 Szkoła Podstawowa w Orszymowie 1261 423 423 418 33.54
4 Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie 550 149 149 146 27.09
=   4983  1767  1766  1742  35.46 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca