.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Łąck, gm.
Łąck, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4985
Powierzchnia: 93.74 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3835
Liczba wydanych kart: 1608
 41.93%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Łącku, Kolejowa 1 2263 970 970 958 42.86
2 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Nowa Wieś 691 277 277 275 40.09
3 Szkoła Podstawowa w Wincentowie, Wincentów 881 361 361 359 40.98
=   3835  1608  1608  1592  41.93 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca