.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Bulkowo, gm.
Bulkowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6191
Powierzchnia: 117.11 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4625
Liczba wydanych kart: 1885
 40.76%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Bulkowie 1430 562 562 558 39.30
2 Szkoła Podstawowa w Nadółkach 897 347 347 346 38.68
3 Szkoła Podstawowa w Łubkach Nowych 672 302 302 299 44.94
4 Szkoła Podstawowa w Blichowie 1012 445 445 442 43.97
5 Szkoła Podstawowa w Worowicach 614 229 229 228 37.30
=   4625  1885  1885  1873  40.76 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca