.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Bielsk, gm.
Bielsk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8980
Powierzchnia: 125.53 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6714
Liczba wydanych kart: 2844
 42.36%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 1334 539 539 536 40.40
2 Szkoła Podstawowa w Bielsku 1803 972 969 961 53.91
3 Szkoła Podstawowa w Bielsku 965 348 347 344 36.06
4 Szkoła Podstawowa w Śmiłowie 377 164 164 163 43.50
5 Szkoła Podstawowa w Zagrobie 885 353 353 350 39.89
6 Szkoła Podstawowa w Zągotach 1350 468 468 462 34.67
=   6714  2844  2840  2816  42.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca