.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / otwocki, pow. ...
otwocki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 111196
Powierzchnia: 615.09 km2
Zaludnienie: 180 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 72
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 72
Liczba uprawnionych do głosowania: 89314
Liczba wydanych kart: 54208
 60.69%
brak49.40%51.18%52.96%54.74%56.52%58.30%60.08%61.86%63.64%65.42% 
danych51.17%52.95%54.73%56.51%58.29%60.07%61.85%63.63%65.41%67.20% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141703 Celestynów, gm. 8495 5268 5268 5216 62.01
141701 Józefów, m. 13175 8852 8849 8792 67.19
141704 Karczew, gm. 12629 7460 7460 7394 59.07
141705 Kołbiel, gm. 6230 3260 3260 3236 52.33
141706 Osieck, gm. 2754 1512 1512 1502 54.90
141702 Otwock, m. 34134 21274 21271 21088 62.32
141707 Sobienie-Jeziory, gm. 4902 2422 2422 2390 49.41
141708 Wiązowna, gm. 6995 4160 4160 4131 59.47
  otwocki, pow. 89314 54208 54202 53749 60.69
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 55633 35444 35438 35154 63.71
2 Wieś 33681 18764 18764 18595 55.71
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2754 1512 1512 1502 54.90
2 od 5 001 do 10 000 18127 9842 9842 9757 54.29
3 od 10 001 do 20 000 34299 21580 21577 21402 62.92
4 od 20 001 do 50 000 34134 21274 21271 21088 62.32
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca