.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. ...
ostrowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77840
Powierzchnia: 1218.06 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 68
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 68
Liczba uprawnionych do głosowania: 59565
Liczba wydanych kart: 29418
 49.39%
brak41.72%43.54%45.36%47.18%49.00%50.82%52.64%54.46%56.28%58.10% 
danych43.53%45.35%47.17%48.99%50.81%52.63%54.45%56.27%58.09%59.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141602 Andrzejewo, gm. 3557 1940 1940 1920 54.54
141603 Boguty-Pianki, gm. 2310 1383 1383 1371 59.87
141604 Brok, gm. 2275 1226 1226 1221 53.89
141605 Małkinia Górna, gm. 9702 4837 4837 4799 49.86
141606 Nur, gm. 2695 1487 1487 1482 55.18
141607 Ostrów Mazowiecka, gm. 9728 4527 4527 4502 46.54
141601 Ostrów Mazowiecka, m. 17975 8653 8651 8580 48.14
141608 Stary Lubotyń, gm. 3060 1513 1513 1499 49.44
141609 Szulborze Wielkie, gm. 1518 778 778 765 51.25
141610 Wąsewo, gm. 3631 1515 1515 1506 41.72
141611 Zaręby Kościelne, gm. 3114 1559 1559 1546 50.06
  ostrowski, pow. 59565 29418 29416 29191 49.39
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19830 9649 9647 9573 48.66
2 Wieś 39735 19769 19769 19618 49.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 22160 11401 11401 11310 51.45
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 19430 9364 9364 9301 48.19
4 od 20 001 do 50 000 17975 8653 8651 8580 48.14
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca