.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / mławski, pow. ...
mławski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 76222
Powierzchnia: 1182.3 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 57961
Liczba wydanych kart: 24790
 42.77%
brak36.54%37.54%38.54%39.54%40.54%41.54%42.54%43.54%44.54%45.54% 
danych37.53%38.53%39.53%40.53%41.53%42.53%43.53%44.53%45.53%46.54% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141302 Dzierzgowo, gm. 2750 1037 1037 1032 37.71
141303 Lipowiec Kościelny, gm. 3814 1394 1394 1386 36.55
141301 Mława, m. 24018 11166 11165 11038 46.49
141304 Radzanów, gm. 2825 1282 1282 1262 45.38
141305 Strzegowo, gm. 6310 2579 2579 2552 40.87
141306 Stupsk, gm. 3947 1618 1618 1600 40.99
141307 Szreńsk, gm. 3467 1381 1381 1359 39.83
141308 Szydłowo, gm. 3623 1397 1397 1371 38.56
141309 Wieczfnia Kościelna, gm. 3191 1298 1298 1285 40.68
141310 Wiśniewo, gm. 4016 1638 1638 1610 40.79
  mławski, pow. 57961 24790 24789 24495 42.77
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24018 11166 11165 11038 46.49
2 Wieś 33943 13624 13624 13457 40.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15856 6395 6395 6309 40.33
2 od 5 001 do 10 000 18087 7229 7229 7148 39.97
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 24018 11166 11165 11038 46.49
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca