.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / miński, pow. / Stanisławów, gm.
Stanisławów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6328
Powierzchnia: 106.01 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4843
Liczba wydanych kart: 2428
 50.13%
brak41.28%43.51%45.74%47.97%50.20%52.43%54.66%56.89%59.12%61.35% 
danych43.50%45.73%47.96%50.19%52.42%54.65%56.88%59.11%61.34%63.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Stanisławowie 2948 1485 1485 1465 50.37
2 Zespół Szkół w Pustelniku 1164 582 582 575 50.00
3 Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 731 361 361 358 49.38
=   4843  2428  2428  2398  50.13 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca