.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / miński, pow. / Mińsk Mazowiecki, gm.
Mińsk Mazowiecki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12530
Powierzchnia: 112.28 km2
Zaludnienie: 111 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 9601
Liczba wydanych kart: 4864
 50.66%
brak41.28%43.51%45.74%47.97%50.20%52.43%54.66%56.89%59.12%61.35% 
danych43.50%45.73%47.96%50.19%52.42%54.65%56.88%59.11%61.34%63.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Brzózem 687 351 351 345 51.09
2 Szkoła Podstawowa w Stojadłach 1020 607 607 599 59.51
3 Zespół Szkół w Zamieniu 1285 618 618 601 48.09
4 Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie 1214 528 528 526 43.49
5 Szkoła Podstawowa w Janowie 699 323 323 321 46.21
6 Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce 1520 839 839 832 55.20
7 Szkoła Podstawowa w Mariance 629 283 282 279 44.99
8 Świetlica w Barczącej 684 339 339 335 49.56
9 Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach 549 339 339 336 61.75
10 Świetlica w Targówce 638 282 282 280 44.20
11 Remiza OSP w Królewcu 676 355 355 354 52.51
=   9601  4864  4863  4808  50.66 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca