.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / miński, pow. / Latowicz, gm.
Latowicz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5689
Powierzchnia: 114.15 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4374
Liczba wydanych kart: 1806
 41.29%
brak41.28%43.51%45.74%47.97%50.20%52.43%54.66%56.89%59.12%61.35% 
danych43.50%45.73%47.96%50.19%52.42%54.65%56.88%59.11%61.34%63.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Latowiczu 1583 655 655 639 41.38
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębem Małym 967 356 355 349 36.81
3 Zespół Szkół w Wielgolesie 1393 588 588 578 42.21
4 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Waliskach 431 207 207 205 48.03
=   4374  1806  1805  1771  41.29 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca