.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / miński, pow. / Dobre, gm.
Dobre, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6073
Powierzchnia: 124.85 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4681
Liczba wydanych kart: 2013
 43.00%
brak41.28%43.51%45.74%47.97%50.20%52.43%54.66%56.89%59.12%61.35% 
danych43.50%45.73%47.96%50.19%52.42%54.65%56.88%59.11%61.34%63.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dobrem 1327 746 746 740 56.22
2 Szkoła Podstawowa w Dobrem 1656 613 613 584 37.02
3 Szkoła Podstawowa w Dropiu 864 302 302 288 34.95
4 Szkoła Podstawowa w Mlęcinie 834 352 352 350 42.21
=   4681  2013  2013  1962  43.00 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca