.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / miński, pow. / Dębe Wielkie, gm.
Dębe Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8216
Powierzchnia: 77.88 km2
Zaludnienie: 105 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6335
Liczba wydanych kart: 3210
 50.67%
brak41.28%43.51%45.74%47.97%50.20%52.43%54.66%56.89%59.12%61.35% 
danych43.50%45.73%47.96%50.19%52.42%54.65%56.88%59.11%61.34%63.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim 1381 751 751 750 54.38
2 Zakład Produkcyjny ,, CHEMA '' w Olesinie 811 346 346 341 42.66
3 Szkoła Podstawowa w Cygance 1206 520 520 509 43.12
4 Szkoła Podstawowa w Rudzie 1739 908 908 887 52.21
5 Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim 1198 685 685 671 57.18
=   6335  3210  3210  3158  50.67 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca