.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / garwoliński, pow. / Żelechów, gm.
Żelechów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8903
Powierzchnia: 87.64 km2
Zaludnienie: 101 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6555
Liczba wydanych kart: 3354
 51.17%
brak47.50%48.64%49.78%50.92%52.06%53.20%54.34%55.48%56.62%57.76% 
danych48.63%49.77%50.91%52.05%53.19%54.33%55.47%56.61%57.75%58.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul.Piłsudskiego 45 1447 783 783 776 54.11
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul.Traugutta 5 1744 924 924 916 52.98
3 Szkoła Podstawowa w Żelechowie, ul.Szkolna 3 1118 522 522 519 46.69
4 Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 760 396 396 384 52.11
5 Szkoła Podstawowa w Stefanowie 1012 487 487 487 48.12
6 Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 474 242 242 242 51.05
=   6555  3354  3354  3324  51.17 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca