.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / garwoliński, pow. / Trojanów, gm.
Trojanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7969
Powierzchnia: 151.01 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 6028
Liczba wydanych kart: 3249
 53.90%
brak47.50%48.64%49.78%50.92%52.06%53.20%54.34%55.48%56.62%57.76% 
danych48.63%49.77%50.91%52.05%53.19%54.33%55.47%56.61%57.75%58.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Trojanowie 1177 631 631 627 53.61
2 Zespół Szkół w Życzynie 1206 561 561 554 46.52
3 Szkoła Podstawowa w Więckowie 381 203 203 198 53.28
4 Zespół Szkół w Podebłociu 793 406 406 397 51.20
5 Zespół Szkół w Korytnicy 697 359 359 357 51.51
6 Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej 635 421 421 421 66.30
7 Budynek po Szkole Podstawowej w Mrokowie 373 225 225 224 60.32
8 Szkoła Podstawowa w Dudkach 477 294 294 292 61.64
9 Szkoła Podstawowa w Kozicach 289 149 149 145 51.56
=   6028  3249  3249  3215  53.90 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca