.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / garwoliński, pow. / Sobolew, gm.
Sobolew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8504
Powierzchnia: 94.83 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6315
Liczba wydanych kart: 3221
 51.01%
brak47.50%48.64%49.78%50.92%52.06%53.20%54.34%55.48%56.62%57.76% 
danych48.63%49.77%50.91%52.05%53.19%54.33%55.47%56.61%57.75%58.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Liceum Ogólnokształcące w Sobolewie 1762 778 778 774 44.15
2 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie 1639 736 736 730 44.91
3 Szkoła Podstawowa w Kaleni 495 253 253 253 51.11
4 Szkoła Podstawowa w Sokole 448 245 245 243 54.69
5 Zespół Szkół w Gończycach 1971 1209 1209 1201 61.34
=   6315  3221  3221  3201  51.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca