.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / garwoliński, pow. / Parysów, gm.
Parysów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4154
Powierzchnia: 64.31 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3040
Liczba wydanych kart: 1533
 50.43%
brak47.50%48.64%49.78%50.92%52.06%53.20%54.34%55.48%56.62%57.76% 
danych48.63%49.77%50.91%52.05%53.19%54.33%55.47%56.61%57.75%58.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Parysowie 803 494 494 485 61.52
2 Gminny Ośrodek Kultury w Parysowie 1186 547 547 544 46.12
3 Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 463 207 207 206 44.71
4 Dom Strażaka w Choinach 588 285 285 281 48.47
=   3040  1533  1533  1516  50.43 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca