.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ciechanowski, pow. ...
ciechanowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 93865
Powierzchnia: 1062.62 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 56
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 56
Liczba uprawnionych do głosowania: 72408
Liczba wydanych kart: 32650
 45.09%
brak35.24%36.69%38.14%39.59%41.04%42.49%43.94%45.39%46.84%48.29% 
danych36.68%38.13%39.58%41.03%42.48%43.93%45.38%46.83%48.28%49.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140202 Ciechanów, gm. 4610 1798 1798 1788 39.00
140201 Ciechanów, m. 36994 18391 18385 18140 49.71
140203 Glinojeck, gm. 6355 2240 2240 2217 35.25
140204 Gołymin-Ośrodek, gm. 3193 1282 1282 1267 40.15
140205 Grudusk, gm. 3136 1463 1462 1451 46.65
140206 Ojrzeń, gm. 3405 1447 1446 1434 42.50
140207 Opinogóra Górna, gm. 4605 1819 1819 1794 39.50
140208 Regimin, gm. 3864 1467 1467 1450 37.97
140209 Sońsk, gm. 6246 2743 2743 2720 43.92
  ciechanowski, pow. 72408 32650 32642 32261 45.09
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 41436 19957 19951 19691 48.16
2 Wieś 30972 12693 12691 12570 40.98
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9734 4192 4190 4152 43.07
2 od 5 001 do 10 000 25680 10067 10067 9969 39.20
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 36994 18391 18385 18140 49.71
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca