.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wielicki, pow. ...
wielicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 102383
Powierzchnia: 409.98 km2
Zaludnienie: 249 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 70
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 70
Liczba uprawnionych do głosowania: 79357
Liczba wydanych kart: 44044
 55.50%
brak52.59%53.08%53.57%54.06%54.55%55.04%55.53%56.02%56.51%57.00% 
danych53.07%53.56%54.05%54.54%55.03%55.52%56.01%56.50%56.99%57.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
121901 Biskupice, gm. 6319 3631 3629 3598 57.46
121902 Gdów, gm. 11887 6252 6251 6218 52.60
121903 Kłaj, gm. 7504 4189 4189 4161 55.82
121904 Niepołomice, gm. 16704 9220 9215 9143 55.20
121905 Wieliczka, gm. 36943 20752 20749 20622 56.17
  wielicki, pow. 79357 44044 44033 43742 55.50
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 21661 12607 12602 12491 58.20
2 Wieś 57696 31437 31431 31251 54.49
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 13823 7820 7818 7759 56.57
3 od 10 001 do 20 000 11887 6252 6251 6218 52.60
4 od 20 001 do 50 000 53647 29972 29964 29765 55.87
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca