.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / Suski, pow. / Bystra-Sidzina, gm.
Bystra-Sidzina, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6467
Powierzchnia: 80.43 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4602
Liczba wydanych kart: 2475
 53.78%
brak48.98%49.86%50.74%51.62%52.50%53.38%54.26%55.14%56.02%56.90% 
danych49.85%50.73%51.61%52.49%53.37%54.25%55.13%56.01%56.89%57.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP (sala OSP), Bystra 1252 641 641 633 51.20
2 Remiza OSP (sala OSP), Bystra 965 470 470 465 48.70
3 Remiza OSP (sala OSP), Sidzina 1251 688 688 684 55.00
4 Remiza OSP (sala Lasów Uprawnionych), Sidzina 1134 676 676 669 59.61
=   4602  2475  2475  2451  53.78 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca