.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / proszowicki, pow. / Radziemice, gm.
Radziemice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3517
Powierzchnia: 57.85 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2712
Liczba wydanych kart: 1093
 40.30%
brak36.02%36.75%37.48%38.21%38.94%39.67%40.40%41.13%41.86%42.59% 
danych36.74%37.47%38.20%38.93%39.66%40.39%41.12%41.85%42.58%43.32% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Urzędu Gminy w Radziemicach 1078 441 441 440 40.91
2 Szkoła Podstawowa w Łętkowicach 784 281 281 278 35.84
3 Szkoła Podstawowa w Zielenicach 457 198 198 197 43.33
4 Szkoła Podstawowa we Wrocimowicach 393 173 173 172 44.02
=   2712  1093  1093  1087  40.30 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca