.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / proszowicki, pow. / Proszowice, gm.
Proszowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16732
Powierzchnia: 99.78 km2
Zaludnienie: 167 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 13196
Liczba wydanych kart: 5632
 42.68%
brak36.02%36.75%37.48%38.21%38.94%39.67%40.40%41.13%41.86%42.59% 
danych36.74%37.47%38.20%38.93%39.66%40.39%41.12%41.85%42.58%43.32% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach ul. Kościuszki 15 1663 759 759 754 45.64
2 Gimnazjum w Proszowicach, ul. Kopernika 7 1068 523 523 522 48.97
3 Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach ul. 3 Maja 72 1631 791 791 781 48.50
4 Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach ul. Rynek 18 2325 1028 1028 1011 44.22
5 Zespół Szkół w Klimontowie 1509 619 619 608 41.02
6 Świetlica wiejska w Kościelcu 910 371 371 369 40.77
7 Szkoła Podstawowa w Ostrowie 1060 420 420 418 39.62
8 Budynek Wiejski w Bobinie 814 351 351 350 43.12
9 Szkoła Podstawowa w Żębocinie 1078 390 390 387 36.18
10 Szkoła Podstawowa w Stogniowicach 865 358 358 354 41.39
11 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13 273 22 22 22 8.06
=   13196  5632  5632  5576  42.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca