.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / proszowicki, pow. / Pałecznica, gm.
Pałecznica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3689
Powierzchnia: 47.95 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2853
Liczba wydanych kart: 1116
 39.12%
brak36.02%36.75%37.48%38.21%38.94%39.67%40.40%41.13%41.86%42.59% 
danych36.74%37.47%38.20%38.93%39.66%40.39%41.12%41.85%42.58%43.32% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Pałecznicy 992 436 436 432 43.95
2 Zespół Szkół w Ibramowicach 1 674 254 254 252 37.69
3 Szkoła Podstawowa w Czuszowie 472 179 179 176 37.92
4 Szkoła Podstawowa w Nadzowie 366 146 146 145 39.89
5 Zespół Szkół w Winiarach 349 101 101 99 28.94
=   2853  1116  1116  1104  39.12 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca