.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / proszowicki, pow. / Nowe Brzesko, gm.
Nowe Brzesko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5705
Powierzchnia: 54.53 km2
Zaludnienie: 104 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4485
Liczba wydanych kart: 1940
 43.26%
brak36.02%36.75%37.48%38.21%38.94%39.67%40.40%41.13%41.86%42.59% 
danych36.74%37.47%38.20%38.93%39.66%40.39%41.12%41.85%42.58%43.32% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP w Nowym Brzesku ul. Mar.J.Piłsudskiego Nr 17 1319 724 724 716 54.89
2 Świetlica wiejska w Hebdowie Nr 147 543 193 193 193 35.54
3 Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku ul.Krakowska Nr 29 1149 447 447 446 38.90
4 Remiza OSP w Śmiłowicach 811 307 307 307 37.85
5 Budynek Szkoły w Gruszowie Nr 28 663 269 269 267 40.57
=   4485  1940  1940  1929  43.26 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca