.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / proszowicki, pow. / Koszyce, gm.
Koszyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5939
Powierzchnia: 65.96 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4685
Liczba wydanych kart: 1688
 36.03%
brak36.02%36.75%37.48%38.21%38.94%39.67%40.40%41.13%41.86%42.59% 
danych36.74%37.47%38.20%38.93%39.66%40.39%41.12%41.85%42.58%43.32% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Koszycach, ul. Nowa 14 2028 704 703 695 34.71
2 Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich 1788 662 662 656 37.02
3 Budynek byłej szkoły w Przemykowie 869 322 322 320 37.05
=   4685  1688  1687  1671  36.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca