.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Wiśniowa, gm.
Wiśniowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6745
Powierzchnia: 67.06 km2
Zaludnienie: 100 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 4990
Liczba wydanych kart: 2873
 57.58%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Glichowie 311 172 172 172 55.31
2 Zespół Placówek Oświatowych w Kobielniku 361 213 213 213 59.00
3 Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku 1077 648 648 645 60.17
4 Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych 353 204 204 202 57.79
5 Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce 870 512 512 510 58.85
6 Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej 469 274 274 274 58.42
7 Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej 1549 850 849 841 54.87
=   4990  2873  2872  2857  57.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca