.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Tokarnia, gm.
Tokarnia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8165
Powierzchnia: 68.85 km2
Zaludnienie: 118 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5827
Liczba wydanych kart: 3507
 60.19%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 1633 974 974 971 59.64
2 Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej 1207 662 662 658 54.85
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni 1465 959 959 954 65.46
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni 716 425 425 423 59.36
5 Szkoła Podstawowa w Więciórce 308 172 172 172 55.84
6 Szkoła Podstawowa w Bogdanówce 498 315 315 313 63.25
=   5827  3507  3507  3491  60.19 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca