.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Sułkowice, gm.
Sułkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13795
Powierzchnia: 60.53 km2
Zaludnienie: 227 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 10256
Liczba wydanych kart: 5267
 51.36%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Kultury, Sułkowice ul. 1 Maja 1006 487 487 485 48.41
2 Przedszkole Samorządowe Nr 2, Sułkowice ul. 1 Maja 1082 583 583 580 53.88
3 Szkoła Podstawowa, Sułkowice, Rynek 1371 718 718 715 52.37
4 Szkoła Podstawowa, Sułkowice, Rynek 1270 636 636 633 50.08
5 Szkoła Podstawowa, Harbutowice 1299 558 558 544 42.96
6 Przedszkole - stare, Rudnik, ul. Centralna 1152 557 557 555 48.35
7 Remiza OSP, Rudnik ul. Centralna 1291 702 701 696 54.38
8 Szkoła Podstawowa, Biertowice 674 379 379 374 56.23
9 Szkoła Podstawowa, Krzywaczka 1111 647 647 641 58.24
=   10256  5267  5266  5223  51.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca