.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Siepraw, gm.
Siepraw, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7607
Powierzchnia: 31.92 km2
Zaludnienie: 238 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5759
Liczba wydanych kart: 3251
 56.45%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Sieprawiu 1982 1150 1150 1144 58.02
2 Szkoła Podstawowa w Sieprawiu 1572 970 970 967 61.70
3 Szkoła Podstawowa w Czechówce 781 385 385 382 49.30
4 Szkoła Podstawowa w Zakliczynie 1424 746 746 740 52.39
=   5759  3251  3251  3233  56.45 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca