.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Raciechowice, gm.
Raciechowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6123
Powierzchnia: 60.97 km2
Zaludnienie: 100 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4564
Liczba wydanych kart: 2101
 46.03%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 1 w Raciechowicach 1951 947 946 937 48.54
2 Szkoła Podstawowa w Zegartowicach 920 407 407 405 44.24
3 Zespół Szkół Nr 2 w Gruszowie 1121 475 475 470 42.37
4 Zespół Szkół Nr 3 w Czasławiu 572 272 272 270 47.55
=   4564  2101  2100  2082  46.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca