.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Pcim, gm.
Pcim, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10343
Powierzchnia: 88.59 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 7565
Liczba wydanych kart: 4374
 57.82%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu 1349 856 855 848 63.45
2 Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu 1369 821 821 809 59.97
3 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pcimiu 925 512 512 510 55.35
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stróży 971 496 496 476 51.08
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży 1221 753 753 746 61.67
6 Szkoła Podstawowa w Trzebuni 1656 897 897 891 54.17
7 Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu 74 39 39 37 52.70
=   7565  4374  4373  4317  57.82 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca