.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Lubień, gm.
Lubień, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9149
Powierzchnia: 75.01 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6677
Liczba wydanych kart: 3845
 57.59%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Lubniu 1293 795 795 791 61.48
2 Budynek Urzędu Gminy w Lubniu 1278 678 678 675 53.05
3 Remiza OSP w Tenczynie 1489 884 884 881 59.37
4 Szkoła Podstawowa w Krzeczowie 627 319 319 317 50.88
5 Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej 1990 1169 1169 1162 58.74
=   6677  3845  3845  3826  57.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca