.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / myślenicki, pow. / Dobczyce, gm.
Dobczyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13752
Powierzchnia: 66.63 km2
Zaludnienie: 206 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 10340
Liczba wydanych kart: 5967
 57.71%
brak46.03%47.45%48.87%50.29%51.71%53.13%54.55%55.97%57.39%58.81% 
danych47.44%48.86%50.28%51.70%53.12%54.54%55.96%57.38%58.80%60.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Dobczyce ul. Jagiellońska 4 1323 763 763 757 57.67
2 Przedszkole Samorządowe Nr 1, Dobczyce, Plac Zgody 9 2016 1256 1256 1243 62.30
3 Przedszkole Samorządowe Nr 3, Dobczyce ul. Szkolna 27 1396 812 812 801 58.17
4 Szkoła Podstawowa w Brzączowicach 1423 789 789 785 55.45
5 Szkoła Podstawowa w Kornatce 1085 695 695 691 64.06
6 Szkoła Podstawowa w Stadnikach 1228 681 680 677 55.46
7 Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach 1123 613 612 608 54.59
8 Strażnica OSP w Bieńkowicach 746 358 358 356 47.99
=   10340  5967  5965  5918  57.71 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca