.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Ropa, gm.
Ropa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5098
Powierzchnia: 49.09 km2
Zaludnienie: 103 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3589
Liczba wydanych kart: 1992
 55.50%
brak43.22%44.45%45.68%46.91%48.14%49.37%50.60%51.83%53.06%54.29% 
danych44.44%45.67%46.90%48.13%49.36%50.59%51.82%53.05%54.28%55.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek Szkoły Podstawowej, Łosie 597 272 272 270 45.56
2 Urząd Gminy (świetlica), Ropa 1626 986 986 981 60.64
3 Urząd Gminy (sala obrad), Ropa 1162 637 637 635 54.82
4 Budynek DPS, Klimkówka 204 97 97 95 47.55
=   3589  1992  1992  1981  55.50 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca