.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / chrzanowski, pow. ...
chrzanowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 128431
Powierzchnia: 371.49 km2
Zaludnienie: 345 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 81
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 81
Liczba uprawnionych do głosowania: 103920
Liczba wydanych kart: 53261
 51.25%
brak50.72%50.90%51.08%51.26%51.44%51.62%51.80%51.98%52.16%52.34% 
danych50.89%51.07%51.25%51.43%51.61%51.79%51.97%52.15%52.33%52.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120301 Alwernia, gm. 9880 5022 5020 4973 50.83
120302 Babice, gm. 6870 3607 3607 3566 52.50
120303 Chrzanów, gm. 40945 21130 21122 20865 51.61
120304 Libiąż, gm. 18235 9305 9303 9212 51.03
120305 Trzebinia, gm. 27990 14197 14192 14031 50.72
  chrzanowski, pow. 103920 53261 53244 52647 51.25
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 66411 34318 34304 33911 51.68
2 Wieś 37509 18943 18940 18736 50.50
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 6870 3607 3607 3566 52.50
3 od 10 001 do 20 000 9880 5022 5020 4973 50.83
4 od 20 001 do 50 000 87170 44632 44617 44108 51.20
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca