.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / brzeski, pow. / Iwkowa, gm.
Iwkowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6109
Powierzchnia: 47.19 km2
Zaludnienie: 129 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4376
Liczba wydanych kart: 2462
 56.26%
brak48.72%49.57%50.42%51.27%52.12%52.97%53.82%54.67%55.52%56.37% 
danych49.56%50.41%51.26%52.11%52.96%53.81%54.66%55.51%56.36%57.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum w Iwkowej 1150 618 618 613 53.74
2 Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej 848 491 491 486 57.90
3 Szkoła Podstawowa w Kątach 1175 665 665 658 56.60
4 Szkoła Podstawowa w Wojakowej 1203 688 688 686 57.19
=   4376  2462  2462  2443  56.26 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca