.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / zduńskowolski, pow. ...
zduńskowolski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 68556
Powierzchnia: 369.19 km2
Zaludnienie: 185 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 41
Liczba uprawnionych do głosowania: 53797
Liczba wydanych kart: 26665
 49.57%
brak39.48%40.75%42.02%43.29%44.56%45.83%47.10%48.37%49.64%50.91% 
danych40.74%42.01%43.28%44.55%45.82%47.09%48.36%49.63%50.90%52.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101902 Szadek, gm. 5823 2561 2560 2525 43.98
101903 Zapolice, gm. 3655 1443 1443 1426 39.48
101904 Zduńska Wola, gm. 8404 3942 3940 3912 46.91
101901 Zduńska Wola, m. 35915 18719 18716 18513 52.12
  zduńskowolski, pow. 53797 26665 26659 26376 49.57
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 37533 19576 19572 19359 52.16
2 Wieś 16264 7089 7087 7017 43.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3655 1443 1443 1426 39.48
2 od 5 001 do 10 000 5823 2561 2560 2525 43.98
3 od 10 001 do 20 000 8404 3942 3940 3912 46.91
4 od 20 001 do 50 000 35915 18719 18716 18513 52.12
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca