.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / skierniewicki, pow. ...
skierniewicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 38477
Powierzchnia: 756.12 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 29843
Liczba wydanych kart: 14527
 48.68%
brak41.17%43.17%45.17%47.17%49.17%51.17%53.17%55.17%57.17%59.17% 
danych43.16%45.16%47.16%49.16%51.16%53.16%55.16%57.16%59.16%61.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101501 Bolimów, gm. 3228 1329 1329 1311 41.17
101502 Głuchów, gm. 4778 2920 2914 2889 61.11
101503 Godzianów, gm. 2104 1190 1190 1183 56.56
101504 Kowiesy, gm. 2461 1061 1061 1048 43.11
101505 Lipce Reymontowskie, gm. 2637 1235 1235 1222 46.83
101506 Maków, gm. 4661 2235 2235 2208 47.95
101507 Nowy Kawęczyn, gm. 2618 1143 1143 1110 43.66
101508 Skierniewice, gm. 5266 2383 2383 2356 45.25
101509 Słupia, gm. 2090 1031 1031 1023 49.33
  skierniewicki, pow. 29843 14527 14521 14350 48.68
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wieś 29843 14527 14521 14350 48.68
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15138 6989 6989 6897 46.17
2 od 5 001 do 10 000 14705 7538 7532 7453 51.26
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca