.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / rawski, pow. ...
rawski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 50945
Powierzchnia: 646.6 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 30
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 30
Liczba uprawnionych do głosowania: 39759
Liczba wydanych kart: 17098
 43.00%
brak36.86%38.07%39.28%40.49%41.70%42.91%44.12%45.33%46.54%47.75% 
danych38.06%39.27%40.48%41.69%42.90%44.11%45.32%46.53%47.74%48.96% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101302 Biała Rawska, gm. 9258 3720 3720 3680 40.18
101303 Cielądz, gm. 3241 1321 1321 1308 40.76
101304 Rawa Mazowiecka, gm. 6519 2632 2632 2608 40.37
101301 Rawa Mazowiecka, m. 14625 7156 7156 7067 48.93
101305 Regnów, gm. 1439 545 545 542 37.87
101306 Sadkowice, gm. 4677 1724 1724 1714 36.86
  rawski, pow. 39759 17098 17098 16919 43.00
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19623 9122 9122 9013 46.49
2 Wieś 20136 7976 7976 7906 39.61
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4680 1866 1866 1850 39.87
2 od 5 001 do 10 000 11196 4356 4356 4322 38.91
3 od 10 001 do 20 000 23883 10876 10876 10747 45.54
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca