.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Wielgomłyny, gm.
Wielgomłyny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5178
Powierzchnia: 123.07 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3964
Liczba wydanych kart: 1469
 37.06%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie 805 305 305 300 37.89
2 Remiza OSP w Sokolej Górze 589 262 262 259 44.48
3 Sala posiedzeń Urzędu Gminy 1294 445 443 437 34.39
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu 716 266 264 259 37.15
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedośpielinie 560 191 191 190 34.11
=   3964  1469  1465  1445  37.06 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca