.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Radomsko, gm.
Radomsko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5744
Powierzchnia: 85.34 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4385
Liczba wydanych kart: 1826
 41.64%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Dziepółci 579 253 253 251 43.70
2 Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kietlinie Kolonii 823 363 363 362 44.11
3 Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Płoszowie 503 213 213 209 42.35
4 Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Strzałkowie 1533 609 609 604 39.73
5 Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Szczepocicach Rządowych 947 388 388 381 40.97
=   4385  1826  1826  1807  41.64 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca