.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Masłowice, gm.
Masłowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4566
Powierzchnia: 116.2 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3562
Liczba wydanych kart: 1284
 36.05%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Małych 891 383 383 378 42.99
2 Szkoła Podstawowa w Chełmie 1145 329 329 320 28.73
3 Szkoła Podstawowa w Przerębie 723 276 276 268 38.17
4 Szkoła Podstawowa w Ochotniku 803 296 296 294 36.86
=   3562  1284  1284  1260  36.05 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca