.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Lgota Wielka, gm.
Lgota Wielka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4556
Powierzchnia: 63.08 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3441
Liczba wydanych kart: 1453
 42.23%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej, ul.Radomszczańska 60 1795 774 774 764 43.12
2 Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej 1037 433 433 426 41.76
3 Szkoła Podstawowa w Brudzicach 609 246 246 245 40.39
=   3441  1453  1453  1435  42.23 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca