.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Kodrąb, gm.
Kodrąb, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4889
Powierzchnia: 105.79 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3782
Liczba wydanych kart: 1505
 39.79%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Lipowczycach 279 94 94 94 33.69
2 Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 594 218 218 218 36.70
3 Świetlica wiejska w Woli Malowanej 507 232 232 232 45.76
4 Szkoła Podstawowa w Dmeninie 925 367 367 360 39.68
5 Strażnica OSP w Gosławicach 249 97 97 96 38.96
6 Zespół Szkolno Gimnazjalny w Kodrębie 1228 497 497 493 40.47
=   3782  1505  1505  1493  39.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca