.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Kobiele Wielkie, gm.
Kobiele Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4543
Powierzchnia: 101.85 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3512
Liczba wydanych kart: 1291
 36.76%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich 1757 623 622 611 35.46
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Babczowie 420 145 145 145 34.52
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie 488 191 191 187 39.14
4 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyszowie 847 332 332 331 39.20
=   3512  1291  1290  1274  36.76 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca