.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Kamieńsk, gm.
Kamieńsk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6104
Powierzchnia: 95.81 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4658
Liczba wydanych kart: 2215
 47.55%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. w Kamieńsku ul. Szkolna 4 (sala gimnastyczna) 2110 1128 1128 1113 53.46
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. w Kamieńsku ul. Szkolna 4 (wejście główne) 1373 556 556 551 40.50
3 budynek byłej Publicznej Szkoły Podstawowej we Włodzimierzu 531 177 177 174 33.33
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie ul. Adamowskiego 7 644 354 354 354 54.97
=   4658  2215  2215  2192  47.55 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca