.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Gomunice, gm.
Gomunice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6072
Powierzchnia: 62.57 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4672
Liczba wydanych kart: 2270
 48.59%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Gomunice 1368 651 651 640 47.59
2 Urząd Gminy Gomunice 909 498 498 494 54.79
3 Strażnica OSP Kletnia 1093 487 487 481 44.56
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Chrzanowice 905 433 433 427 47.85
5 Stacja Hodowli i Unasienienia Zwierząt Kocierzowy 397 201 201 197 50.63
=   4672  2270  2270  2239  48.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca