.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Gidle, gm.
Gidle, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6766
Powierzchnia: 116.32 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5402
Liczba wydanych kart: 2118
 39.21%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 RSP Borowa 567 188 188 182 33.16
2 Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach 686 278 278 274 40.52
3 Szkoła Podstawowa w Gidlach 2122 885 885 869 41.71
4 Zespół Szkolno Gimnazjalny w Pławnie 1660 662 662 654 39.88
5 Świetlica Włynice 313 89 89 87 28.43
6 Szpital Pławno 54 16 16 16 29.63
=   5402  2118  2118  2082  39.21 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca