.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Radomsko, m.
Radomsko, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 50004
Powierzchnia: 51.45 km2
Zaludnienie: 971 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 27
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 27
Liczba uprawnionych do głosowania: 39875
Liczba wydanych kart: 19170
 48.08%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Narutowicza 12 1602 761 761 753 47.50
2 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 3, ul. Szkolna 4 1352 644 644 640 47.63
3 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Bugaj 3 1169 478 476 473 40.89
4 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 5, ul. Rolna 65 1512 779 779 774 51.52
5 Publiczne Przedszkole Nr 6, ul. Rolna 2 1220 561 561 558 45.98
6 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1, ul. Piastowska 17 1972 1027 1027 1014 52.08
7 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Piastowska 12 2193 1067 1066 1049 48.65
8 Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Miła 12 1709 909 909 904 53.19
9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Brzeźnicka 20 1635 784 784 774 47.95
10 Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Srodowiska, ul. Brzeźnicka 22 2117 962 962 959 45.44
11 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 7, ul. 11 Listopada 16 2106 990 989 980 47.01
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Reja 81 1492 664 663 657 44.50
13 Dom Nauczyciela, Pl. 3 Maja 7 1600 605 605 587 37.81
14 Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5 1935 1030 1030 1022 53.23
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Dąbrowskiej 27 1112 504 504 501 45.32
16 Bursa Szkolna, ul. Piastowska 21 2269 1085 1085 1069 47.82
17 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Armii Krajowej 32 1542 764 764 754 49.55
18 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 6, ul. Makuszyńskiego 25 1756 900 900 893 51.25
19 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 2, ul. Piłsudskiego 22 1856 826 826 820 44.50
20 Świetlica Kółek Rolniczych, ul. Paderewskiego 10 939 446 446 442 47.50
21 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Strażacka 13 511 208 208 205 40.70
22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Narutowicza 207 1589 800 800 797 50.35
23 OSM Proszkownia Mleka, ul. Jagiellońska 4 1411 705 705 699 49.96
24 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 2078 1091 1091 1081 52.50
25 Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 1037 523 523 519 50.43
26 Dom Pomocy Społecznej, ul. Ignacego Krasickiego 138 56 32 32 32 57.14
27 Szpital Powiatowy, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14 105 25 25 25 23.81
=   39875  19170  19165  18981  48.08 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca